FINALE AGRICOM CHALLENGE 3


FINALE AGRICOM CHALLENGE 3

Finale takmičenja u rešavanju studije slučaja „AgriCOM Challenge 3“ će se održati u Novom Sadu, 21. maj sa početkom od 12:00 časova u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu – Multifunkcionalna sala II-13.

Write a Comment