Projektni tim

bojanmatkovski

Ime i prezime: Bojan Matkovski

Titula: Doktor ekonomskih nauka

Zvanje: Docent

Organizacija: Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, Departman za agrarnu ekonomiju i agrobiznis

Kontakt:
bojan.matkovski@ef.uns.ac.rs

stanislavzekic

Ime i prezime: Stanislav Zekić

Titula: Doktor ekonomskih nauka

Zvanje: Redovni profesor

Organizacija: Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, Departman za agrarnu ekonomiju i agrobiznis

Kontakt:
stanislav.zekic@ef.uns.ac.rs

zanajurjevic

Ime i prezime: Žana Jurjević

Titula: Doktor ekonomskih nauka

Zvanje: Docent

Organizacija: Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, Departman za agrarnu ekonomiju i agrobiznis

Kontakt:
zana.jurjevic@ef.uns.ac.rs

danilodjokic

Ime i prezime: Danilo Đokić

Titula: Doktor ekonomskih nauka

Zvanje: Docent

Organizacija: Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, Departman za agrarnu ekonomiju i agrobiznis

Kontakt:
danilo.djokic@ef.uns.ac.rs

Untitled design (16)

Ime i prezime: Ksenija Leković

Titula: Doktor ekonomskih nauka

Zvanje: Docent

Organizacija: Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, Departmanu za trgovinu, marketing i logistiku

Kontakt:
ksenija.lekovic@ef.uns.ac.rs

mirkosavic

Ime i prezime: Mirko Savić

Titula: Doktor ekonomskih nauka

Zvanje: Redovni profesor

Organizacija: Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, Departman za poslovnu informatiku i kvantitativne metode

Kontakt:
mirko.savic@ef.uns.ac.rs