Ekonomski fakultet u Subotici

Segedinski put 9-11

24000 Subotica

Republika Srbija

Koordinator projekta:
Bojan Matkovski

telefon:
024 62 80 49