Intenzivni trening kurs – unapređenje konkurentnosti

Intenzivni trening kurs: Konkurentnost poljoprivredno-prehrambenog sektora

Ishod:

Usvajanje znanja u polju održivog razvoja poljoprivrednog sektora i ruralnih područja, konkurentnosti poljoprivrede i investicione analize. Takođe, učesnici će imati prilike da steknu veština za kreiranje biznis plana.

Učesnici će biti sposobni da sprovedu proces digitalnog marketinga poljoprivredno-prehrambenih proizvoda baziran na njihovom stečenom znanju. Oni će takođe steći veštine za kreiranje digitalnih marketing strategija, kao i vođenje oglašavanja poljoprivredno-prehrambenih proizvoda putem različitih digitalnih alata.

Usvajanje znanja u oblasti primene ekonometrijskih modela i unapređenje sposobnosti učesnika da sprovode nezavisne kvantitativne ocene različitih ekonometrijskih modela u oblasti agrobiznisa.

Sadržaj kursa:

  • Investiciona analiza u funkciji rasta konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

  • Digitalni marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

  • Ekonometrjsko modeliranje u agrobiznisu kao alat za unapređenje konkurentnosti

Silabus_Unapređenje konkurentnosti

DOWNLOAD