Ksenija Leković

Ime i prezime:
Ksenija Leković

Titula:
Doktor ekonomskih nauka

Zvanje:
Docent

Organizacija:
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, Departmanu za trgovinu, marketing i logistiku

Kontakt:
ksenija.lekovic@ef.uns.ac.rs

Obrazovanje:


Osnovne i master studije završila je na Ekonomskom fakultetu u Subotici na studijskom programu Marketing menadžment. Doktorsku tezu: „Deca potrošači i proces odlučivanja o porodičnoj kupovini u odabranim zemljama jugoistočne Evrope“ odbranila je 2016. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici.

 

Radno iskustvo:


Od 2008. godine zaposlena je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, na Departmanu za trgovinu, marketing i logistiku. Njena uža naučna oblast istraživanja su Marketing usluge, Ponašanje potrošača i Ponašanje potrošača u turizmu.

Učešće na projektima (poslednjih 5):

„Stejkholderi u ruralnom turizmu“, bilateralni projekat sa Austrijom, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (451-03-02141/2017-09/09)

 „Razvojni potencijal Slow turizma sa aspekta potrošača u funkciji održivog razvoja AP Vojvodine“, kratkoročni projekat od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini 2017/2018, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (142-451-2641/2017-01/01)

Ključne publikacije:


  • Leković, K., Tomić, S., Marić, D., Ćurčić, N. (2020). COGNITIVE COMPONENT OF THE IMAGE OF A RURAL TOURISM DESTINATION AS A SUSTAINABLE DEVELOPMENT POTENTIAL. Sustainability, 12(22), 9413, ISSN: 2071-1050 (M22)
  • Tomić, S., Leković, K., Tadić, J. (2019). CONSUMER BEHAVIOUR: THE INFLUENCE OF AGE AND FAMILY STRUCTURE ON THE CHOICE OF ACTIVITIES IN A TOURIST DESTINATION. Economic Research – Ekonomska Istraživanja, vol. 32, no. 1, pg. 755-771, ISSN: 1331-677X (print), 1848-9664 (online) (M22)
  • Zakić, N., Ćurčić, N., Leković, K. (2022). HOSPITALITY DIGITAL MARKETING AND TECHNOLOGY TRANSFORMATION CHALLENGES. International Journal for Quality Research, 16 (4), 1133-1148, print ISSN 1800-6450, online ISSN 1800-7473 (М24)
  • Vučenović, S., Nuševa, D., Marić, D., Marić, R., Vukmirović, G., Leković, K. (2021). FOOD PRODUCTS PLACEMENT DURING COVID-19 PANDEMIC. Food and Feed Research, 48 (2), 141-153, ISSN online: 2217-5660 (M24)
  • Marić, D., Leković, K., Tomić, S. (2020). SLOW TOURISM CONSUMERS’ RECOMMENDATIONS. Teme, XLIV (4), pg. 1429-1440, ISSN: 0353-7919 (print), 1820-7804 (online) (М24)
  • Tomić, S., Leković, K., Marić, D., Paskaš, N. (2018). THE ROLE OF CHILDREN IN FAMILY VACATION DECISION-MAKING PROCESS. Teme, XLII (2), pg. 661-677, ISSN: 0353-7919 (print), 1820-7804 (online) (M24)