Agrarna politika Evropske unije

Izborni predmet na trećoj godini na studijskom program: Evropska i međunarodna ekonomija i biznis

Ishod:

Upoznavanje s osnovnim obeležjima poljoprivrede u Evropskoj uniji, kao i ovladavanje znanjima o karakteristika Zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije, od njenog nastanka do danas.

Sadržaj predmeta:

  • Poljoprivreda i ekonomski razvoj zemalja Evropske unije

  • Razvoj i ciljevi Zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije

  • Nove reforme Zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije i implikacije na Srbiju

  • Politika ruralnog razvoja zemalja Evropske unije

Silabus_Agrarna politika EU

DOWNLOAD