Aktivnosti

#ERASMUSDAYS 2021

U okviru #Erasmusdays, AgriCOM CHALLENGE će biti prezentovan na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu. https://www.erasmusdays.eu/event/agricom-challenge-promotion/

Detaljnije
REALIZOVAN PREDMET AGRARNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE

Predmet Agrarna politika Evropske unije realizovan je na trećoj godini osnovnih studija kao izborni predmet na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Kako je osnovni cilj projekta širenje znanja o EU i njenim politikama, sa akcentom na poljoprivrednu i ruralnu politiku EU, navedeni cilj se ostvaruje kroz inovaciju nastavnih planova i programa u postojećem predmetu […]

Detaljnije
Realizovan WEBINAR 2.0

WEBINAR 2.0 održan je 26.3.2021. godine. Darko Krašovec iz kompanije NELT predstavio je Savremenu distribucije prehrambenih proizvoda, dok je Ranko Jurjević iz marketing agencije Solution predstavio Marketing strategije u agrobiznisu. Članovi Departmana za agrarnu ekonomiju i agrobiznis, Bojan Matkovski i Žana Jurjević, predstavili su projekte AgriCOM i AgriNET, dok je Danilo Đokić predstavio novi program […]

Detaljnije
Realizovan kick off meeting

26.11.2020. godine održan je kick off meeting za koordinatore Jean Monnet projekata. Ispred projektnog tima AgriCOM prisustvovao je koordinator projekta doc. dr Bojan Matkovski.

Detaljnije
#Erasmusdays

U okviru #Erasmusdays nedelјe, na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu održana je prezentacija projekta AgriCOM

Detaljnije
Potpisan Grant Agreement

Potpisan Grant Agreement za projekat Agricultural Policy of European Union and its influence on competitiveness of agri-food products of Serbia – AgriCOM Start: 29-09-2020 – End: 28-09-2023 Project Reference: 620128-EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE

Detaljnije