#ERASMUSDAYS 2022


#ERASMUSDAYS 2022

U okviru #Erasmusdays AgriCOM CHALLENGE je prezentovan na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu.

Write a Comment