Osnove agrarne ekonomije

Obavezni predmet na trećoj godini na studijskom program: Ekonomija

Ishod:

Ovladavanje elementarnim znanjima iz oblasti agrarne ekonomije i agobiznisa, kao i znanjima iz oblasti agrarnog i ruralnog razvoja u EU i Srbiji, te razumevanju implikacija Zajedničke agrarne politike EU i agrarne politike Srbije.

Sadržaj predmeta:

  • Poljoprivreda i ekonomski razvoj EU i Srbije

  • Politika podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju u EU

  • Međunarodna trgovina poljoprivredno-prehrambenim proizvodima

  • Implikacije zajedničke poljoprivredne politike EU na konkurentnost poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Srbiji.

Silabus_ Osnove agrarne ekonomije

DOWNLOAD

Udžbenik_ Osnove agrarne ekonomije

DOWNLOAD