REALIZOVAN PREDMET AGRARNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE


REALIZOVAN PREDMET AGRARNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE

Predmet Agrarna politika Evropske unije realizovan je na trećoj godini osnovnih studija kao izborni predmet na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Kako je osnovni cilj projekta širenje znanja o EU i njenim politikama, sa akcentom na poljoprivrednu i ruralnu politiku EU, navedeni cilj se ostvaruje kroz inovaciju nastavnih planova i programa u postojećem predmetu APEU.

Prema odlukama Fakulteta, nastava u letnjem semestru školske 2020/2021. godine organizovana je onlajn zbog pandemije COVID-19. Online časovi (predavanja i tutorijali) su se održavali preko ZOOM platforme. Tokom kursa studenti su mogli da preuzmu sve materijale (knjige, prezentacije, studije slučaja) preko Moodle platforme. Ukupan broj polaznika kursa bio je 41.